Towards a personalized and sustainable medicine

Towards a personalized and sustainable medicine

Towards a personalized and sustainable medicine This is an article part of the publication “Transformació Digital i Intel·ligencia Artificial, Cap a un model eficient i Equitatiu” published by El Colegi de Economistes de Catalunya. ISBN 978-84-09-04059-9...